sacrum

28 tekstów – auto­rem jest sac­rum.

Po­noć każdy fa­cet jest ta­ki sam.
Nieprawda!
Je­den jest gor­szy od drugiego. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 września 2012, 17:14

- Osi­wieję przez ciebie!
- Wo­lałbym, aby przy mnie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 lutego 2012, 16:48

Życie zwa­liło mi się na głowę ze wszys­tki­mi swoimi problemami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 marca 2011, 11:12

Życie, gdy­by nie fakt, że jest brzyd­kie, byłoby nap­rawdę piękne... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 stycznia 2011, 21:09

Naj­gor­sza jest ciem­ność, w której na­wet ciem­ności nie widać... 

aforyzm
zebrał 117 fiszek • 26 grudnia 2010, 18:58

Kocha­ny, jeśli wzrost jest adek­watny do doj­rzałości, to jes­teś naj­bar­dziej nieadek­watnym człowiekiem na świecie. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 2 września 2010, 20:54

Łza - naj­bar­dziej roz­pow­szechnione mleczko do demakijażu. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 6 sierpnia 2010, 19:42

Chciałam, żebyś coś do mnie poczuł. Udało się...
Zniena­widziłeś mnie. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 5 lipca 2010, 21:48

Dzi­siaj zno­wu mi się przyśniłeś...
Ko­lej­na noc, kiedy wiem, że jes­teś obok mnie, ale nig­dy ze mną.
Ko­lej­na noc, kiedy czułam Twój za­pach, wiedząc, że tak nap­rawdę nig­dy nie będzie da­ne mi go poczuć.
Ko­lej­na noc, kiedy całowałam Two­ja us­ta, widząc, że i tak nig­dy nie poczuję ich do­tyku na swoich. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 17 czerwca 2010, 19:52

Bezsenność?
Wi­docznie dos­tałam za dużą dawkę Ciebie. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 14 czerwca 2010, 20:06

sacrum

sacrum

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność